Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Tra cứu tài liệu và thông tin 1000 nhà khoa học TN-XH Việt Nam

Loading

Khảo sát biển 19 photos | 804 view

Đo thông số hpá lý

Phân tích BOD

Thu mẫu tại bãi rác

Thu mẫu phù du

Phòng thí nghiệm IMER

Thợ lặn IMER

Thí nghiệm ngoài hiện trường

Thu mẫu ĐVĐ

Thu mẫu không khí

Thu mẫu đầm nuôi thủy sản

Thu mẫu trầm tích

Nhặt mẫu ĐVĐ

Chuẩn bị ra khơi

Cuốc trầm tích đáy

Thu mẫu không khí

Dụng cụ lẫy mẫu nước tầng đáy -30m

Máy phân tích Kim loại Nặng (Cu, Pb, Zn,...)

Đo mẫu nghêu ở cửa sông Bạch Đằng

Hướng dẫn sinh viên

Bình luận

Bạn cần đăng kí hoặc đăng nhập mới có thể gửi bình luận

 
   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858