Trường Sa

1. De tai khao sat Truong Sa- PGS.TS. Do Cong Thung

Kết quả nghiên cứu đa dạng sinh học và môi trường đáy biển Trường Sa do Viện TN và MT biển thực hiện 2005-2008.

Tác giả bài viết: Bienxanh.Net

Nguồn tin: IMER