Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Tra cứu 6000 danh mục tài liệu và các nhà khoa học Việt Nam !

Loading

Cây Hồng Hoa sabdariffa L. là loài cây cứu cánh cho xã đảo nghèo

Đăng lúc: 16-04-2019 02:53:00 PM - Đã xem: 635 - Phản hồi: 0

Loài cây chống chịu thời tiết khô hạn, thích nghi biển đổi khí hậu

Trong chiến lược phát triển kinh tế đảo xanh, cánh đồng hoa hay đảo hoa cây Hồng Hoa Hibiscus sabdariffa L. là một loài cây vừa tạo giá trị cảnh quan vừa tạo giá trị kinh tế trực tiếp.

 

Kênh Bienxanh.net trực tuyến trên Youtube !

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu gì về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

Không quan tâm

Hiểu không nhiều

Tôi đã học một vài tài liệu

Rất quan tâm và thương xuyên đọc web bienxanh.net

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858