Thêm những sách hay về Khoa học và Công nghệ biển năm 2012

Đây là cuốn sách được biên soạn bởi nhóm các tác giả nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Tư liệu nghiên cứu được trích từ nguồn đề tài cấp nhà nước và cấp tỉnh Quảng Ninh cho chúng ta những kiến thức cơ bản về ngành khoa học nghiên cứu biển Việt Nam hiện nay.
 Dowload full
 
 Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kỳ quan sinh thái, địa chất tiêu biểu. Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Hà Nội.
Nhóm tác giả: Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Tạ Hoà Phương, Nguyễn Văn Quân, 2012.
Số trang: 324.

 

 
Sức tải môi trường vịnh Hạ Long – Bái Tử Long. Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Hà Nội.
Nhóm tác giả:Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, 2012.
Số trang: 297.

Tác giả bài viết: Xuân Sinh - Photo: Lê Nam