Cách tạo sitemap của web!

Cách tạo sitemap của web!
Dễ dàng để bạn tạo sitemap.org để google có thể nhận biết rõ ràng trang của bạn !

Link: http://www.xml-sitemaps.com/crawl.html

Tác giả bài viết: Lê Văn Quang