Hội thảo chương trình KC08/16-20 lần thứ nhất tại Vĩnh Phúc

Hội thảo KC 08/16-20 lần thứ nhất diễn ra vào tháng 12/2017, đây là cơ hội để giao lưu gặp gỡ của 19 đề tài thuộc chương trình đang triển khai.

 Vụ KHXN, NV và TN, VPCC và BCN KC08/16-20 và 19 cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài đang triển khai. Hội thảo góp phần giúp cho các cơ quan quản lý và các chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì có thể giao lưu, chia sẻ các kinh nghiệm trong hoạt động triển khai đề tài.


Vụ trưởng Vụ KHXN, NV và TN Lê Quang Thành phát biểu định hướng phát triển chương trình KC08/16-20 theo mục tiêu và nội dung đã phê duyệt.


BCN đề tài KC 08.09/16-20 xuất hành từ Hải Phòng đến địa điểm tổ chức Hội thảo tại Flamingo Resort Dai LaiChủ nhiệm đề tài TS. Lê Xuân Sinh và các thành viên của BCN đề tài KC08.09/16-20 tham gia hội thảo.


 

Tác giả bài viết: Vũ Hoàng, Minh Hiền