Thăm ngọn Hải Đăng - Hòn Dấu

Thăm ngọn Hải Đăng - Hòn Dấu
Một điểm du lịch thú vị của Đồ Sơn -Hải Phòng. Bạn đi qua một cách rừng xanh mát và leo lên đỉnh ngọn Hải Đăng để thưởng thức luống gió biển lồng lộng.
.

Tác giả bài viết: Lê Quang sưu tầm