Triển khai mô hình kinh tế xanh tại xã đảo Việt Hải

Đề tài KC.08.09/16-20 đã triển khai một số mô hình kinh tế xanh thí điểm tại xã đảo Việt Hải, các hoạt động phát triển kinh tế kèm với hoạt động bảo vệ môi trường nhằm nâng cao đời sống của người dân xã là mục tiêu của các đợt triển khai này.
Các hoạt động được ghi nhận của Đài truyền hình Việt Nam VTV 1, mời xem chi tiết:

Xem chi tiết tại đây !

Tác giả bài viết: Minh Hiền, Văn Bách