Thiết bị thông minh lấy nước biển tầng đáy đạt hiệu quả 100%

Đối với công tác nghiên cứu khoa học biển, các nhà khoa học phải thu mẫu nước biển tầng đáy một cách nhanh chóng trong điều kiện sóng to, gió lớn ngoài hiện trường.
Gá giúp Bathomet thu mẫu đóng lại ở tầng nước thu mẫu


Tư vấn để chế tạo và lắp đặt gá lấy mẫu hợp với các thiết bị thu mẫu sẵn có của các quý vị, liên hệ: sinhlx@gmail.com

Xem thêm hoạt động thu mẫu ngoài hiện trường:

Tác giả bài viết: TS. Lê Xuân Sinh, ThS. Lê Văn Nam, KS. Nguyễn Văn Bách