Tìm hiểu sự khác biệt bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI, SCI-E

Sự khác nhau của bào báo quốc tế thuộc danh mục SCI, SCI-E được Thomson Reuters trả lời, giúp các nhà khoa học có phân biệt và hiểu đúng về danh mục hai tạp chí trên.
Tìm hiểu sự khác biệt bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI, SCI-E
Các sự khác biệt:
- Danh mục SCI-E bao gồm các tạp chí thuộc danh mụcSCI, đây là điều ai cũng hiểu.
- Việc đánh giá một bài báo thuộc danh mục SCI, SCI-E giống nhau, chỉ khác là SCI lưa trữ trên DVD/CD, SCI-E lưa trữ trực tuyến.
--> Như vậy, cách đánh giá bài báo thuộc SCI-E không dễ hơn, như cách hiểu trước đây, so với các bài báo thuộc SCI. Để được đăng bài ở tạp chí thuộc hai danh mục trên, các nhà khoa học phải tìm hiểu về hệ IF, yếu cầu về chuyên môn, yêu cầu về quy mô số liệu.  Chúc các nhà khoa học công bố nhiều bài báo, công trình khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín, cải thiện vị trí của công bố của Việt Nam (xếp thư 4, ASEAN và xếp thứ 46 thế giới) theo nguồn của nhóm Trắc lượng Khoa học VN tính đến 28/10/2018.

Tác giả bài viết: Minh Hiền