Họa mi hót trong mưa

Họa mi có tiếng hót tuyệt vời, hãy nghe giọng chim họa mi được luyện thuần chủng !
.

Tác giả bài viết: Văn Chung