Xem chú Đức kinh doanh để nuôi đam mê bóng đá

Từ tình yêu bóng đá của chú Đức, ông chủ của tâp đoàn HAGL, chúng ta hãy xem công việc kinh doanh của ông và tập đoàn.

Tác giả bài viết: Mai Lan

Nguồn tin: Clip thuộc bản quyền HAGL