Kinh nghiệm lái xe vào Hà Nội

Những biển thông báo, đường phố loằng ngoằng, nhiều "bẫy giao thông" làm cho các tay lái xe đều "chờn". Chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm !
Chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm:
- Bạn phải chuẩn bị bản đồ hoặc thiết bị dẫn đường hoặc một thổ địa ở Hà Nội. Nếu bạn không chuẩn bị được các thông tin trên cần thiết bạn phải thuê một "xe ôm" dẫn đường.
- Khi lái bạn phải chú ý đến các nút giao thông có đèn báo. Chú ý làn ngoài cùng phía tay trái dành cho xe rẽ trái và làn trong cùng phía tay phải danh cho xe rẽ phải, làn giữa dành cho xe đi thẳng.

Chú ý: Khi thuê xe ôm phải dặn xe đi đường dành cho ô tô, đi chậm để không bị mất mục tiêu, lẫy điện thoại của xe ôm để gọi khi sai đường và hoàn thành nghĩa vu mới trả tiền.


Bạn định rẽ nhưng ở làn giữa thì sao ?  Bạn phải đi thẳng và tìm cách quay đầu lại. Bạn đang ở làn trong hoặc làn ngoài cùng thì sao ? Cũng phải đi rẽ theo hướng trái hoặc phải không được đi thẳng, nếu muốn đi thẳng thì tìm cách quay đầu lại rồi rẽ theo hướng "định" đi.

Bạn muốn rẽ trái thì phải chú ý:
+ Có biển cấm cho xe rẽ trái ?
+ Bạn phải ở làn ngoài cùng phía tay trái.


Bạn muốn rẽ phải thì phải chú ý:
+ Có biển cấm rẽ phía tay phải ?
+ Bạn ở làn trong cùng phía tay trái.
 
Chú ý: Đây là cái bẫy đề chúng ta bị phạt vì rẽ phải mà bạn ko ở làn trong cùng, sau khi rẽ ngay lập tức có CSGT xuất hiện.

Biển này bạn đi như thế nào ? Chú ý: Bến xe Giáp Bát có biển cấm rẽ trái để cách xe chỗ giao lô nên cẩn thận bị mắc bẫy !!!

 
Bạn muốn quay đầu thì phải chú ý biển:
+ Biển cấm quay đầu
+ Bạn chuyển làn phải từ từ, không được chuyển ngay, chú ý khi đè vào vạch liền.


Chú ý:  Bạn phải chuẩn bị là hướng đi và hướng về đôi khi không cùng một lộ trình vì chỉ cấm xe một chiều.

Tác giả bài viết: Xuân Sinh - Văn Chung