Thao tác đơn giản để thoát khỏi hố cát sa lầy

Chỉ cần thao tác nhỏ để bạn dễ dàng đưa chiếc xe thoát khỏi hố cát sa lầy với một đoạn dây, dụng cụ tháo bánh xe và đoạn ống trợ lực tự chế.

Tác giả bài viết: Trường Sơn