Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Chi hội bảo vệ môi trường IMER

Chi hội Bảo vệ Môi trường Viện TNMT biển là chi hội trực thuộc hội Bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng, với 52 thành viên. Các hoạt động chính của Chi hội là nghiên cứu khoa học phục vụ bảo vệ môi trường.
Chi hội trưởng PGS.TS Trần Đình Lân báo cáo các hoạt động nghiên cứu của Chi hội BVMT IMER với 32 nhiệm vụ, đề tài, hợp đồng của các cấp Nhà nước (04 đề tài thuộc chương trình KC08,09), cấp Bộ, tình thành. Chi hội tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, học tập tại các nước trên thế giới.


TS. Lê Xuân Sinh - Thư ký của BCH Chi hội  báo các hoạt động khác của Chi hội như cung cấp dữ liệu làm thẻ, hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể tại thành phố Hải PhòngChi hội nhận thẻ thành viên được cấp bởi Hội bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng


 
Dưới đây là một số hoạt động khác của Chi hội BVMT - IMER trong 06 tháng đầu năm 2018 với lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong nước, hợp tác quốc tế, tuyên truyền quảng bá hoạt động bảo vệ môi trường, đào tạo trình độ tiến sỹ, giảng dạy:
 

 


Tác giả bài viết: Văn Bách, Minh Hiền