Chờ tin tháng 3

Sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán, chúng ta sẽ đón nhận thông tin hấp dẫn nào trong tháng 3.
Chờ tin tháng 3
- Thay đổi mã vùng điện thoại cố định ở một số tỉnh
- Quy định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
- Quy định xác định thiệt hại đối với môi trường
- Trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền
- Nâng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội 
- Vợ chồng vô sinh được phép nhờ mang thai hộ

Tác giả bài viết: Mai Lan