Khảo sát các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trường loài ngao trắng Bên Tre

Thời gian sau Tết âm lịch, ngao Trắng nuôi dọc các tỉnh ven biển miền Bắc có hiện tượng chết. Để timg nguyên nhân, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát thực tế tại bãi nuôi ngao Giao Xuân - Giao Thuỷ - Nam Định


 Thu mẫu ngao trong ô thí nghiệm 

 
Đo cường độ a/s tại bãi nuôi !


Dùng thiết bị đo nhiệt độ trong bãi nuôi, đánh giá mức độ nhiệt trao đổi chênh lệch ở nơi ngao trú ấn vả môi trườngNgao nuôi trong ô thí nghiệm đã tăng gấp đôi so với thời điểm thả.Tác giả bài viết: Xuân Sinh