Triển khai khảo sát nhiệm vụ số 8, đề án 47 !

Nhiệm vụ số 8, đề án 47 thực hiện khảo sát đợt II, năm 2017 với nhiệm vụ khảo sát các hệ sinh thái đầm phá của Việt Nam.

Ban chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Văn Quân đang trình bày các kế hoạch đạt được của chuyến khảo sát đợt I, và kế hoạch khảo sát đợt II. Đây là một trong những nhiệm vụ lớn của Viện TNMT biển với số lượng chuyên gia, cán bộ khoa học tham gia hùng hậu.Bên quản lý Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản phát biểu khẳng định sự tin tưởng về kế hoạch của Viện TNMT biển trước áp lực về thời gian, nhân lực. Bên quản lý kỳ vọng kết quả của nhiệm vụ sẽ mở ra nhiều ý tưởng mới, giải đáp nhiều câu hỏi về hiện trạng quản lý nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
 

Tác giả bài viết: Xuân Mai