Hội thảo khoa học ngành Đa dạng sinh học và các Hợp chất thiên nhiên

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 28/10/2013.

Tác giả bài viết: Xuân Sinh