Hội thảo khoa học quốc gia "Tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng xanh"

Mục tiêu hội thảo là tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tăng trưởng xanh

Dowload chi tiết !

Tác giả bài viết: Xuân Sinh