Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Tra cứu 6000 danh mục tài liệu và các nhà khoa học Việt Nam !

Loading

Take sample ballast water in VietNam

Take sample ballast water in VietNam

GMERI is a unit providing monitoring and analysis services for marine environment samples and waste from ships. We coordinate with national units such as the Institute of Marine Natural Resources and Environment (VAST) to carry out work related to the field of marine resources and the environment. Contact: Dr. Le Xuan Sinh - sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 03-12-2022 12:18:48 PM | Đã xem: 506 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Viện nghiên cứu môi trường biển Xanh (GMERI)
Thông tin về dịch vụ khoa học của GMERI

Thông tin về dịch vụ khoa học của GMERI

GMERI là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc và phân tích mẫu môi trường biển, chất thải từ tàu biển. Chúng tôi phối kết hợp với các đơn vị quốc gia như Viện TNMT biển (VAST) để thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển.

Đăng lúc: 09-11-2022 06:13:29 PM | Đã xem: 419 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Viện nghiên cứu môi trường biển Xanh (GMERI)
Tại sao phải kiểm soát nước dằn tàu ?

Tại sao phải kiểm soát nước dằn tàu ?

Nước dằn tàu được sử dụng để đảm bảo sự ngăn nắp, tính tiện dụng và ỗn định của tàu trong suốt qua trình vận hành, bốc dỡ hàng hóa ở cảng và ở biển. Những vấn đề mà nước dằn tàu có những tác hại khó lường như thế nào mà tổ chức IMO phải đưa vào kiểm soát ?

Đăng lúc: 09-11-2022 02:54:00 AM | Đã xem: 517 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Viện nghiên cứu môi trường biển Xanh (GMERI) , Khoa học biển
Lịch sử hình thành và phát triển GMERI

Lịch sử hình thành và phát triển GMERI

Viện nghiên cứu môi trường biển Xanh (GMERI) được thành lập vào ngày 19/10/2022, theo quyết định số 45/ QĐ- HNLNT của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng. Viện hoạt động về linh vực nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho môi trường biển và hàng hải.

Đăng lúc: 03-11-2022 07:32:22 AM | Đã xem: 366 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Viện nghiên cứu môi trường biển Xanh (GMERI)
 

Xem kênh Youtube

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu gì về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

Không quan tâm

Hiểu không nhiều

Tôi đã học một vài tài liệu

Rất quan tâm và thương xuyên đọc web bienxanh.net

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858