Năng lượng tái tạo là dòng máu xanh trong kinh tế bền vững

Năng lượng tái tạo là dòng máu xanh trong kinh tế bền vững
Năng lượng tái tạo hay còn được biết đến là nguồn năng lượng sạch hoàn toàn và chúng trái ngược với nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng tái tạo được tạo ra từ các nguồn hình thành liên tục và gần như là vô hạn như ánh sáng mặt trời, mưa, gió, thủy triều,...

Tác giả bài viết: Bienxanh