Gặp gỡ giữa các nhà khoa học Viện TNMT biển và Tổng cục Biển và Hải đảo

Chiều ngày 6/6/2019, tại Hội trường của Viện TNMT biển, cuộc họp trao đổi công việc của Cơ quan quản lý nhà nước (VASI) và viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển để phát huy những hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu đã và sẽ thực hiện trong tương lai.


Đồng chí Tạ Đình Thi - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo phát biểu các mong muốn hợp tác trao đổi các hoạt đông của Tổng cục Biển và Hải đảo, chia sẻ các công việc cần có sự hợp tác giữa hai bên về các vấn đề quan trọng trong quản lý tài nguyên và môi trường biển hiện nay.Đồng chí Trần Đình Lân - Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường mong muốn hợp tác hai Cơ quan ngày càng chặt chẽ trong các lĩnh vực đào tạo, hội thảo và phát huy các thế mạnh của Viện TNMT biển trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển.

Tác giả bài viết: Minh Hiền, Văn Bách