Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Trang chính thức hoạt động từ 1-6-2012 !

Biển xanh là trang web được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học đam mê nghiên cứu lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường biển. Ngoài ra trang công tác với các chuyên gia của ngành ô tô, giải trí và các dịch vụ tiện ích tại thành phố biển Hải Phòng !..
 

Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh

Từng là sinh viên ĐH Bách Khoa - Hà Nội. Hiên nay, đang nghiên cứu tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển.  Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường.

ĐT: 0972-366-858
Email: bienxanhs.net@gmail.com


Phụ trách nội dung chính và biên tập trang web:
 
- Tin tức khoa học
- Kiến thức về môi trường biển
- Kiến thức đời sống
- Công nghệ ô tô
 

.................

 
 

Xem kênh Youtube

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu gì về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

Không quan tâm

Hiểu không nhiều

Tôi đã học một vài tài liệu

Rất quan tâm và thương xuyên đọc web bienxanh.net

Mạng xã hội:

 

Bản tin:

Xếp hạng tạp chí và tính điểm bài báo là yêu cầu khách quan Xếp hạng tạp chí và tính điểm đối với các công bố quốc tế: Mục đích xếp hạng tạp chí là để khuyến khích công bố trên các tạp chí ISI có uy tín và hạn chế công bố trên tạp chí quốc tế tốp dưới (ít uy tín). Không thể đánh đồng một bài báo trên tạp chí ISI có uy tín (IF cao) với một bài ISI uy tín thấp (IF thấp), vì vậy cần có thang bậc cho điểm khác nhau đối với các tạp chí quốc tế và trong nước

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hiểu gì về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

Không quan tâm

Hiểu không nhiều

Tôi đã học một vài tài liệu

Rất quan tâm và thương xuyên đọc web bienxanh.net

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu gì về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

Không quan tâm

Hiểu không nhiều

Tôi đã học một vài tài liệu

Rất quan tâm và thương xuyên đọc web bienxanh.net

Web liên kết

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858