Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!
Khảo sát biển 19 photos | 1253 view

Đo thông số hpá lý

Phân tích BOD

Thu mẫu tại bãi rác

Thu mẫu phù du

Phòng thí nghiệm IMER

Thợ lặn IMER

Thí nghiệm ngoài hiện trường

Thu mẫu ĐVĐ
 
   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858