Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Ballast water sampling in Viet Nam

GMERI is a unit providing monitoring and analysis services for marine environment samples and waste from ships. We coordinate with national units such as the Institute of Marine Natural Resources and Environment (VAST) to carry out work related to the field of marine resources and environment.

Đăng lúc: 18-11-2022 05:34:48 PM | Đã xem: 232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Lịch trình Việt Hải 2 ngày 1 đêm tránh tắc phà Gót

Tuyến phà Tuần Châu – Cát Bà được đưa vào hoạt động từ năm 2009 do Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh – Tập đoàn Tuần Châu đầu tư xây dựng. Đây là một tuyến thủy quan trọng và nhanh nhất nối liền hai thành phố biển Hạ Long và Hải Phòng.

Đăng lúc: 01-07-2020 12:07:22 PM | Đã xem: 440 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Danh sách đề tài - phòng Hóa Môi trường biển - IMER

+ Phòng Hóa môi trường biển được thành lập từ năm 1959 với tên ban đầu là “Phòng hóa học” thuộc Viện Nghiên cứu biển Hải Phòng, trực thuộc “Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước”. + Năm 1975, sau khi giải phóng Miền Nam, một bộ phận cán bộ chuyển vào tiếp quản Hải dương học viện Nha Trang, phòng được sát nhập với phòng địa chất thành khối “Điều kiện tự nhiên” thuộc Trạm nghiên cứu biển vịnh Bắc Bộ. + Sau đó, phòng được tách ra và năm 1989 được đổi tên là “Phòng Hóa học ô nhiễm biển”. + Năm 2013 phòng được đổi tên là “Phòng Hóa môi trường biển” thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

Đăng lúc: 28-02-2019 11:19:55 AM | Đã xem: 746 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Đăng lúc: 13-07-2018 05:25:03 PM | Đã xem: 596 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Thông tin về du lịch đảo Cù Lao Xanh !

Các thông tin đã được kiểm tra thực tế

Đăng lúc: 21-06-2018 04:21:43 PM | Đã xem: 885 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Thông tin liên hệ các nhà du lịch Việt Hải !

Thông tin liên hệ các nhà du lịch Việt Hải !

Việt Hải là một xã của huyện đảo Cát Hải, tổng diện tích tự nhiên là 86,25 km2, trong đó diện tích đất xã quản lý là 141ha với dân số 270 người, 88 hộ, mật độ 2,5 người/km2. Nằm ở vùng lõi VQG Cát Bà (khu dự trữ sinh quyển thế giới) với những đặc trưng như: núi rừng hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, có nhiều thung áng mầu mỡ, suối chảy quanh năm.

Đăng lúc: 25-05-2018 03:12:56 PM | Đã xem: 2595 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Đăng lúc: 03-09-2015 10:53:39 AM | Đã xem: 2472 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Publish of Dr. Le Xuan Sinh, Institute of Marine Environment and Resources, Viet Nam

Publish of Dr. Le Xuan Sinh, Institute of Marine Environment and Resources, Viet Nam

Đăng lúc: 14-08-2015 06:05:19 PM | Đã xem: 811 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Ứng phó sự cố dầu tràn - ung pho dau tran -chạy mô hình lan truyền dầu -chay mo hinh lan truyen dau

Ứng phó sự cố dầu tràn - ung pho dau tran -chạy mô hình lan truyền dầu -chay mo hinh lan truyen dau

Sử dụng mô hình Delft-3D, MIKE để đánh giá mức độ lan truyền các chất ô nhiễm theo chế độ thủy động lực tại khu vực nghiên cứu.

Đăng lúc: 29-10-2014 11:22:28 AM | Đã xem: 856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Đăng lúc: 19-07-2014 09:30:44 AM | Đã xem: 868 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Paracel Island of Viet Nam

Mecury in Tonkin gulf

Author: Dr Lê Xuan Sinh (sinh le xuan), email: sinhlx@gmmail.com

Đăng lúc: 19-07-2014 09:25:16 AM | Đã xem: 912 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Đăng lúc: 19-07-2014 09:17:22 AM | Đã xem: 883 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
cơ quan quan trắc môi trường tốt nhất

cơ quan quan trắc môi trường tốt nhất

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 27-09-2013 08:44:43 AM | Đã xem: 1040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chuyên ngành, khoa học với giá rẻ hợp lý

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chuyên ngành, khoa học với giá rẻ hợp lý

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 27-09-2013 08:39:05 AM | Đã xem: 945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

phân tích nước sông, nước giếng, nước mặt, nước nồi hơi, nước lọc máy kangaroo

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 02-08-2013 10:15:03 AM | Đã xem: 980 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Sửa chữa, hướng dẫn, phục hồi thiết bị đo nhanh ngoài hiện trường, môi trường tốt nhất tại Hải Phòng

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 02-08-2013 10:04:02 AM | Đã xem: 900 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Dịch vụ quan trắc, thu mẫu, phân tích môi trường doanh nghiệp ở Hải Phòng rẻ tốt nhất

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 27-07-2013 10:58:42 AM | Đã xem: 1090 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Trung tâm quan trắc, thu mẫu, phân tích môi trường doanh nghiệp ở Hải Phòng rẻ tốt nhất

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 27-07-2013 10:56:40 AM | Đã xem: 1011 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ

Công ty quan trắc, thu mẫu, phân tích môi trường doanh nghiệp ở Hải Phòng

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 27-07-2013 10:54:49 AM | Đã xem: 974 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
dich vu quan trac moi truong doanh nghiep hai phong

dich vu quan trac moi truong doanh nghiep hai phong

Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích bằng thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...! Hãy liên hệ: (84)972.366.858 or sinhlx@gmail.com.

Đăng lúc: 27-07-2013 10:49:07 AM | Đã xem: 1043 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kho lưu trữ
1 2  Trang sau
 
   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858