Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Tra cứu 6000 danh mục tài liệu và các nhà khoa học Việt Nam !

Loading

Hoạt động triển khai thành công mô hình kinh tế xanh tại xã đảo Việt Hải

Hoạt động triển khai thành công mô hình kinh tế xanh tại xã đảo Việt Hải

Các hoạt động triển khai mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trưởng tại xã đảo Việt Hải thuộc thị trấn Cát Bà (Hải Phòng). Đây là mô hình điểm để triển khai và nhân rộng tại các vùng ven biển.

Đăng lúc: 27-01-2022 07:52:57 AM | Đã xem: 786 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
Hành trình nghiên cứu mô hinh kinh tế xanh phù hợp cho xã đảo - KC.08.09/16-20.

Hành trình nghiên cứu mô hinh kinh tế xanh phù hợp cho xã đảo - KC.08.09/16-20.

Sau 39 tháng thực hiện, đề tài KC.08.09 đang hoàn thiện bước cuối cùng để bảo vệ cấp nhà nước. Đề tài thực hiện trên pham vi rộng là ba xã đảo trải dài ba miền đất nước.

Đăng lúc: 05-12-2020 06:12:00 PM | Đã xem: 3440 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tin tức , Khoa học biển , Đề tài & Dự án , Kế hoạch thực hiện
Hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ biển, một tiềm năng cần được khai phá

Hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ biển, một tiềm năng cần được khai phá

Đề tài đánh giá các đặc trưng cơ bản về môi trường, bản chất hệ sinh thái và nguồn lợi của hệ sinh thái gò, đồi ngầm; đồng thời, đề xuất giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ hệ sinh thái này.

Đăng lúc: 19-06-2018 05:19:28 AM | Đã xem: 2438 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
Phát triển kinh tế xanh tại xã đảo Việt Hải - Truyền hình THP đưa tin

Phát triển kinh tế xanh tại xã đảo Việt Hải - Truyền hình THP đưa tin

Đề tài KC08.09/16-20 đang triển khai, thu thập CSDL về xã đảo Việt Hải để xây dựng mô hình kinh tế xanh tại xã đảo Việt Hải (huyện Cát Hải- Hải Phòng). Xã đảo là một trong những điểm trình diễn mô hình !

Đăng lúc: 07-02-2018 04:34:21 AM | Đã xem: 3622 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án , Đề tài KC08.09/16-20 , Kết quả - Công bố
Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Xuân Sinh - Phó trưởng phòng Hóa MT biển (Viện TNMT biển- VAST)

Lễ ký hợp đồng đề tài KC.08.09/16-20: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh cho một số xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam"

Đề tài KC.08.09/16-20 là đề tài cấp nhà nước, thuộc chương trình KC.08/16-20:" Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai". Đề tài thực hiện trong thời gian 36 tháng, từ 9/2017 đến 8/2020, với kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (7,8 tỷ đồng).

Đăng lúc: 26-09-2017 09:53:19 PM | Đã xem: 3260 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề tài & Dự án , Đề tài KC08.09/16-20 , Kế hoạch thực hiện
Đánh giá sức tải môi trường các thuỷ vực ven biển Việt Nam

Đánh giá sức tải môi trường các thuỷ vực ven biển Việt Nam

Các mô hình sẽ được nhân rộng ở một số địa phương ven biển trên cơ sở kết quả thực tiễn tại ba vùng nghiên cứu và quy trình đề xuất.

Đăng lúc: 04-04-2015 04:28:19 AM | Đã xem: 3339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
Nghiên cứu khả năng tự làm sạch chất ô nhiễm nitơ trong đầm nuôi thuỷ sản nước lợ

Nghiên cứu khả năng tự làm sạch chất ô nhiễm nitơ trong đầm nuôi thuỷ sản nước lợ

Quá trình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh ở các đầm nuôi tôm nước lợ hiện nay đã góp phần tăng năng suất sản lượng. Tuy nhiên trong quy trình nuôi, phát sinh ô nhiễm nitơ trong đầm nuôi (dư thừa thức ăn, bài tiết, trao đổi nước kém) đã gây tác hại lên vật nuôi.

Đăng lúc: 22-08-2014 09:21:00 PM | Đã xem: 3144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
CSDL biển Việt Nam

CSDL biển Việt Nam

Tập hợp các đề tài dự án nghiên cứu biển tại các vùng miền của Việt Nam !

Đăng lúc: 07-12-2013 02:49:00 PM | Đã xem: 16311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
Lượng giá kinh tế hệ sinh thái biển -đảo để quản lý tốt hơn

Lượng giá kinh tế hệ sinh thái biển -đảo để quản lý tốt hơn

Nước Việt Nam ta có "rừng vàng biển bạc" là câu nói mà cha ông ta đã đúc kết nhưng nghe rất mơ hồ. Hiện này các nhà nghiên cứu khoa học thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã quy những giá trị đó thành con số cụ thể.

Đăng lúc: 04-03-2013 08:23:08 PM | Đã xem: 3284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
Đề tài, dự án 2012

Đề tài, dự án 2012

Các đề tài được triển khai năm 2012 của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển !

Đăng lúc: 24-09-2012 04:00:33 AM | Đã xem: 2844 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
Đề tài- dự án Viện TN và MT biển trước 2012

Đề tài- dự án Viện TN và MT biển trước 2012

Đây là các danh sách đề tài - dự án cập nhật trong năm gần đây của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển. Các đề tài từ các cấp tỉnh, thành phố, bộ ngành và nhà nước do các nhà chuyên môn hàng đầu làm chủ nhiệm. Nếu muốn biết các kết quả của đề tài hãy liên hệ với các chủ nhiệm, để tìm kiếm thông tin của chủ nhiệm hãy tra cứu tại: http://google.bienxanh.net

Đăng lúc: 04-06-2012 10:41:48 PM | Đã xem: 3692 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa học biển , Đề tài & Dự án
 

Xem kênh Youtube

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu gì về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

Không quan tâm

Hiểu không nhiều

Tôi đã học một vài tài liệu

Rất quan tâm và thương xuyên đọc web bienxanh.net

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858